M.W.G. (Martien) van Arendonk

Functie: makelaar - taxateur, rentmeester

Van Arendonk is geboren te Roggebotsluis in Oostelijk Flevoland, verder is hij opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Dronten. Al tijdens zijn opleiding aan de Hogere Landbouwschool in Dronten heeft Van Arendonk een akkerbouwbedrijf overgenomen in de Noordoostpolder.

Van 1983 tot 2004 is hij werkzaam geweest bij Suiker Unie, vandaar uit is hij in contact gekomen met quotumhandel en taxaties. Na de opleiding tot makelaar - taxateur is Van Arendonk mede eigenaar - directeur geworden bij Leyten & Van der Linde. In 2008 heeft hij de opleiding tot rentmeester in Velp afgerond.