De grondprijs van “vandaag”

In allerlei bladen en op diverse agrarische sites wordt de laatste tijd veel geschreven over de grondprijs. Laat ik vooropstellen dat het allemaal waarheden zijn die worden gepubliceerd, alleen, heeft u daar wat aan?

Het is voor een aantal zaken van belang dat u weet wat op een bepaalde datum (de peildatum) de grondprijs is geweest voor bijvoorbeeld een herfinanciering, het wijzigen van de maatschap of het inbrengen in een B.V. Er zijn vast meerdere redenen te noemen, maar laat ik die er buiten houden.

U of uw makelaar kan dan aantonen dat bijvoorbeeld op 1 mei 2014 vergelijkbare percelen zijn verkocht voor € 79.000,- per hectare. Dit zijn dan de referenties voor de prijsbepaling van uw perceel of percelen. Een gegronde reden om uw grond dan ook op die waarde te zetten, mits het een vergelijkbaar perceel is. Ook de Belastingdienst kijkt naar recente verkopen rondom de peildatum en zal dan tot dezelfde conclusie komen. Gelukkig zijn er vaak ook afwijkingen tussen de percelen en andere situaties waardoor er verschillen in transacties zijn en daardoor ook discussies over uw grondprijs. Als alle grond vergelijkbaar was en de vraag naar en het aanbod van grond ook, dan konden we het hebben over één grondprijs. De conclusie is dan al gauw dat er niet één grondprijs is!

Zelfs in de provincie Flevoland, of alleen al de Noordoostoostpolder, vinden we grote verschillen.
Het aanbod is vaak net niet in de hoek waar de vraag naar grond het grootst is. De grondsoort is hierin dan soms bepalend, omdat niet alle grond geschikt is voor pootgoed, bloembollen of een ander specifiek gewas.

We hebben het nu gehad over wat de grond waard is geweest. Veel belangrijker is de vraag wat uw grond NU waard is. Oftewel, wat brengt mijn bedrijf op of hoe hoog zetten we de vraagprijs in?

Deze gegevens haalt u niet uit het Kadaster of uit een grondprijsmonitor. In een stabiele markt is het redelijk in te schatten, maar in een markt die volop in beweging is kan het moment waarop u de beslissing neemt om te gaan verkopen de grondprijs al vele procenten boven de door u opgevraagde prijzen van het Kadaster liggen. De reden hiervoor is eigenlijk glashelder. Wat we vandaag verkopen komt over een aantal maanden of soms wel meer dan één jaar later pas bij de notaris terecht en kort daarna is het pas bij het Kadaster bekend. Maar eigenlijk is het oud nieuws want het betreft een transactie van maanden geleden in een markt (vraag en aanbod) ook van maanden gelden.

Wij, makelaars bij Leyten & Van der Linde, kunnen u dus redelijk nauwkeurig aangeven wat uw grond op dit moment waard is en wat uw bedrijf binnen een redelijke termijn op zou kunnen brengen. We baseren ons niet op geruchten, maar doordat we dagelijks actief zijn in agrarisch Flevoland wel op de markt: vraag en aanbod van landbouwgrond.

Nog mooier zou het zijn als we nu aan konden geven wat over twee, drie of mogelijk tien jaar uw bedrijf op gaat brengen. Dat gaat niet en dat is maar goed ook. Als je alles van te voren weet wordt het saai…… en dat is het op dit moment absoluut niet!

Wim de Bekker
Register Makelaar en taxateur bij Leyten & Van der Linde Rentmeester en Makelaardij

Publicatiedatum: 03-11-2015