Hoe verder met de landbouwvrijstelling?

Het is al een tijdje wat rustiger als het gaat om de landbouwvrijstelling, maar de afschaffing ervan is nog steeds een thema in politiek Den Haag. Bij de besprekingen over een nieuw kabinet zal ook de belastingwetgeving ter sprake komen en daarmee ook de landbouwvrijstelling.

De laatste jaren is bij de verandering van de bedrijfsstructuur veel landbouwgrond geherwaardeerd om alvast in te spelen op de afschaffing van de landbouwvrijstelling.

Op 30 september 2016 heeft de Hoge Raad aangegeven dat herwaarderen op deze manier is toegestaan. Toen is echter ook aangegeven dat op dat moment de op die grond rustende claims moeten worden afgerekend. Het kan hier gaan om een belaste claim erfpacht, afschrijving erfpacht, pachtersvoordeel of eventueel afgekochte herinvesteringsreserve.

Hierdoor zal in veel gevallen herwaardering niet meer aan de orde zijn. Het hangt er vanaf, en zo ja hoe groot de belaste claim is. Ook is van belang of er sprake is van bedrijfsopvolgers of een jonge ondernemer of dat het bedrijf op korte termijn wordt gestaakt.

Door de hoge grondprijzen worden grondeigenaren eigenlijk verplicht om serieus na te denken over het herwaarderen van landbouwgrond, de belangen kunnen groot zijn.

Wij denken graag met u mee of herwaarderen ook voor u interessant is. Neemt u gerust contact met ons op.

Publicatiedatum: 04-05-2017