Laat uw rechtsvorm meegroeien met uw bedrijf!

Veel (agrarische) ondernemers drijven hun onderneming in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma. Voor de winst worden ze daardoor aangeslagen in de inkomstenbelasting. Voordeel daarvan is dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de diverse faciliteiten in de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld de ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en diverse investeringsfaciliteiten, zoals WASO, VAMIL, MIA, EIA en KIA). Ook kan de landbouwvrijstelling voor landbouwcultuurgronden optimaal worden benut. Nadeel is dat bij een hoge winst het (relatief) hoge belastingtarief (tot 52%) in de inkomstenbelasting van toepassing is. Zeker indien meer structureel een hoge winst wordt behaald, kan overwogen worden de onderneming om te zetten in een bv, zodat geprofiteerd wordt van het vennootschapsbelastingtarief van 20% tot 25%. Het nadeel daarvan is weer dat de genoemde voordelen in de inkomstenbelasting gedeeltelijk of geheel wegvallen. Het is echter ook mogelijk gebruik te maken van ‘het beste van twee werelden’, namelijk door het opzetten van een ‘hybride’ juridische structuur. Door deze structuur kan én gebruik worden gemaakt van het lage tarief in de vennootschapsbelasting én blijft de ondernemer profiteren van de diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting.

Een hybride structuur ontstaat in haar meest eenvoudige vorm door de ondernemer een vennootschap onder firma aan te laten gaan met een (opgerichte) bv waarin de ondernemer en/of familie van de ondernemer aandeelhouder is. Hierbij wordt de onderneming ingebracht in de v.o.f., waardoor binnen zekere grenzen kan worden ‘geschoven’ met de winsten tussen de bv (belast in de vennootschapsbelasting) en de ondernemer (belast in box I van de inkomstenbelasting). Ook kunnen hierbij de landbouwcultuurgronden fiscaal worden geherwaardeerd met toepassing van de landbouwvrijstelling. Het opzetten van een hybride structuur is maatwerk en zal dan ook per ondernemer verschillen. Goed juridisch en fiscaal advies is hierbij onontbeerlijk. In een gesprek met de ondernemer kunnen de mogelijkheden snel in beeld worden gebracht. Zeker voor groeiende en ontwikkelende bedrijven is het de moeite waard om de concrete mogelijkheden van een hybride structuur nader te onderzoeken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar mr. A. (André) Verduijn FB en mr. A. (Alies) Visscher FB van Countus accountants + adviseurs te Dronten (0321-38 28 45), Emmeloord (0527-61 33 41) en Zeewolde (036-52 21 437), www.countus.nl

Publicatiedatum: 23-01-2015