Landbouwvrijstelling

De toepassing van de landbouwvrijstelling is voor veel agrariërs van belang. Dat belang is door de sterk gestegen grondprijzen steeds groter geworden. Regelmatig is de landbouwvrijstelling onderwerp van politieke discussie, vooral bij verkiezingen of politieke veranderingen. Terecht worden ondernemers nerveus als er gesproken wordt over het afschaffen van deze fiscale vrijstelling. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en tijdig te bekijken of het niet verstandig is om over te stappen op een andere fiscale waardering van grond (volgens de WEVAB) waarop nu de landbouwvrijstelling van toepassing is. Hiermee kan mogelijk de landbouwvrijstelling direct worden toegepast en veiliggesteld. Daarnaast biedt het wellicht voordelen in het kader van financiering en afspraken daarover met een bank. Zorgt u ervoor dat u dit goed doorspreekt met uw fiscaal adviseur!

Klik hier voor meer informatie

Publicatiedatum: 26-03-2015