Melkveestapel moet 4 tot 8 procent krimpen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft afgelopen donderdag, 3 maart, de melkvee- en zuivelsector geïnformeerd over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel.
Door de mest- en fosfaatproductie weer in lijn te brengen met de Europese regels wil Nederland de derogatie behouden.

Hieronder volgen de Fosfaat facts:
• Alle melkveebedrijven krijgen per 1 januari 2017 een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015;
• Je mag alleen fosfaat produceren – en dus melkvee houden – als je voldoende fosfaatrechten hebt;
• De huidige fosfaatproductie in de melkveehouderij moet sowieso met 4 procent gekrompen/afgeroomd zijn op 1 januari 2018;
• Het exacte afromingspercentage wordt op 1 juli 2017 vastgesteld;
• Melkveehouders die hun bedrijf beëindigen of die minder koeien willen houden kunnen de rechten die daarmee vrijkomen onderling verhandelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal dit bijhouden in een register;
• Bij iedere transactie komt 10 procent van de overgedragen rechten te vervallen;
• De RVO zal (zodra de fosfaatproductie weer onder het Europees plafond is gebracht) de rechten die via transacties zijn afgeroomd opnieuw uitgeven aan bedrijven die aan nog nader te bepalen voorwaarden voldoen.

De invoering van het fosfaatstelsel, welke nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden beoordeeld, heeft ingrijpende effecten voor de melkveehouderij maar creëert wel duidelijkheid voor de komende jaren en daar is de sector bij gebaat.

Fosfaatrechten verhandelbaar
Fosfaatrechten worden verhandelbaar via een vergelijkbaar systeem als de varkens- en pluimveehouderij. Er komt geen extra koppeling van fosfaatrechten met grond. Zodra de regelgeving op papier staat en wettelijk is vastgelegd en de fosfaatrechten zijn toegekend per 1 januari 2017, kan de handel in rechten beginnen.

Er zijn natuurlijk afgelopen jaar bedrijven gestopt, die nog wel rechten krijgen.
Ook zijn er bedrijven die al wilden stoppen en gewacht hebben.
Wilt u nu al voorsorteren op deze nieuwe voorgestelde wetgeving? Leyten & Van der Linde wil u graag begeleiden om uw strategie en tactische keuzes op het gebied van aan- of verkoop van fosfaatrechten te realiseren.

Publicatiedatum: 08-03-2016