Opnieuw succesvolle kavelruil door Leyten & Van der Linde

Kort na de oprichting van ons kantoor realiseerden wij al voor de eerste keer een geslaagde kavelruil. Daarin waren toen ruim 250 hectare, 11 bedrijven en de dienst domeinen betrokken. Na diverse andere projecten hebben wij recent opnieuw een kavelruil tot stand gebracht.

Kavelruil is een complex proces. Het is bepaald geen simpele kwestie van de ene hectare voor de andere ruilen. De verschillende betrokkenen hebben ieder hun eigen redenen en belangen voor een kavelruil. Die redenen en belangen kunnen heel verschillend zijn en kunnen voor de één zwaarder wegen dan voor de ander. Naast intensief contact met alle betrokkenen is het de kunst om als makelaar geen onterecht hoge verwachtingen te scheppen, maar rustig en vasthoudend op de achtergrond het werk te blijven doen, totdat ook het laatste puzzelstukje op zijn plaats is gelegd.

De jongste door ons georganiseerde kavelruil is op 1 november definitief geworden. In de ruil gaat het om 90 hectare in de Noordoostpolder en Flevoland. Vier agrarische bedrijven en het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen RVOB/Domeinen) waren er direct bij betrokken. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt zich in een dergelijke ruil net als de agrarische bedrijven op als ondernemer. Dat betekent dat er ook voor het Rijksvastgoedbedrijf een “strategisch” voordeel te bereiken moet zijn. In de gesprekken spelen ook de fiscaal-juridische en bedrijfseconomische adviseurs van de betrokkenen een belangrijke rol.

Het verdient een compliment aan alle betrokken partijen en adviseurs dat deze ruil op zo’n goede en succesvolle manier kon worden afgerond. Hun aandeel daarin is belangrijk, want niet alleen door mij als begeleider van het proces, maar ook door de afzonderlijke partijen moet er veel worden besproken, berekend, afgewogen en besloten.

In de bezwaren die soms over het Rijksvastgoedbedrijf worden geuit kunnen wij ons niet zo herkennen: Wij begrijpen wel vanuit welke emoties er soms over het Rijksvastgoedbedrijf gesproken wordt. Maar wij begrijpen ook dat die emoties niet leidend kunnen zijn voor het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf, dat – net als bij andere bedrijven – bedrijfsmatig werkt. Het is onze ervaring dat de mensen van het Rijksvastgoedbedrijf binnen die opstelling altijd willen meedenken over en willen meewerken aan transacties. Dat is precies zoals ieder ander bedrijf te werk gaat.

Wil een makelaar alle verschillende belangen op een goede manier bij elkaar kunnen brengen, dan is het essentieel dat hij van alle betrokken partijen het vertrouwen geniet. Uiteindelijk zijn het de ondernemers die bepalen wat zij in de kavelruil willen bereiken en wat zij daarvoor nodig hebben. Een kavelruil valt dan ook niet van bovenaf te regelen en kan niet worden gestuurd door subsidie of (Europese) regelgeving. Onze hulp bij een kavelruil bestaat uit faciliteren en puzzelen voor de betrokken deelnemers. Op basis van tientallen jaren opbouw van informatie, kennis en relaties in de Noordoostpolder en Flevoland, weten wij als makelaars van Leyten & Van der Linde precies wat er in de provincie speelt. Samen met het vertrouwen dat wij krijgen, maakt het dat wij dè partij zijn om een kavelruil te helpen ontwerpen en realiseren.

Zoals gezegd: een kavelruil is vaak complex. Van de coördinerende makelaar vraagt dit dat hij intensief contact heeft met de (potentiële) kandidaten en hun wensen exact kent. Eigenaren en pachters weten zelf heel goed welke voordelen een mogelijke kavelruil kan hebben. Hun vraag is echter altijd: “Hoe en met welke collega-boeren krijg ik het voor elkaar?” Op basis van onze gebiedskennis en netwerk kunnen wij daarvoor (vertrouwelijk) mensen benaderen. Van hoe meer mensen wij weten wat hun behoefte is, hoe meer mogelijkheden wij hebben om ze te betrekken in een kavelruil die ook voor hen gunstig is. Neemt u gerust contact met ons op om oriënterend en vertrouwelijk uw wensen of ideeën te bespreken: 0320-388790.

Publicatiedatum: 23-01-2015