Opnieuw succesvolle kaveruil door Leyten & Van der Linde

In de agrarische makelaardij in Flevoland gaat het vaak om de verkoop van een kavel cultuurgrond, een agrarisch erf of om een compleet akkerbouw- of melkveebedrijf. Dat is bij Leyten & Van der Linde, Rentmeester en Makelaardij B.V. niet veel anders. Soms wordt er een verkoopopdracht verkregen van een bedrijf uit een andere sector, zoals het vleesvarkensbedrijf van Ben en Jenny Regeling, waar naast de 1.700 vleesvarkens een Bio Massa vergistingsinstallatie aanwezig is en diverse percelen cultuurgrond.


Bij het opstarten van de verkoop viel het makelaar Wim de Bekker al wel op dat ondanks de ruilverkaveling van 2010, er op het kaartje van het Kadaster te zien was dat de verkaveling beduidend beter zou kunnen. Mede op aangeven van de gegadigde voor het erfperceel is het idee geboren om de verkoop in een vrijwillige kavelruil te laten plaatsvinden.

Het lijkt dan simpel, maar je hebt dan met vier partijen te maken, één verkoper en drie kopers. Het duurt even voordat alle neuzen dezelfde kant op staan, en als dat dan na een poos onderhandelen lukt, dan geeft dat veel voldoening.

Begin december 2016 is bij het notariskantoor Kroek & Van Weert te Steenwijk de ruilverkavelingsakte getekend tussen verkopers Ben en Jenny Regeling en kopers, Agro Giethoorn (Pieter Winter), Gerrit Haarman en Bert Jan de Boer, beide melkveehouder te Blokzijl.

De vrijwillige kavelruil is opgezet door Wim de Bekker van Leyten & Van der Linde, Rentmeester en Makelaardij B.V. en mede tot stand gekomen door de inzet van genoemde partijen. Ook anderen hebben hun steentje bijgedragen, zoals aankoopmakelaar Rinus Meulenberg, Gerja ten Hove van Agro Giethoorn en Simone Tietema van notariskantoor Kroek & Van Weert.

De beoogde doelen, verkoop van het vleesvarkensbedrijf van Regeling, groei van de beide melkveebedrijven van Haarman en De Boer en groei in het bedrijf van Agro Giethoorn, o.a. in Biomassa Vergisting, zijn naar volle tevredenheid van partijen gehaald.

Niet alleen de groei in hectares, maar ook een veel betere verdeling van de percelen cultuurgrond van het bedrijf van Regeling en de aangrenzende percelen is ruimschoots gelukt.

“In een kavelruil moeten alle partijen er beter van worden en als er dan op het moment van ondertekening bij de notaris alleen maar tevreden gezichten te zien zijn en gebak op tafel, dan kan ik niet anders concluderen dan dat ook deze kavelruil zeer goed gelukt is”

Publicatiedatum: 13-12-2016