Overdracht van het bedrijf, ook binnen de familie, vraagt een gedegen voorbereiding

Als makelaars en rentmeester spreken wij regelmatig met agrarische ondernemers die de keuze om het bedrijf te verkopen hebben gemaakt. Maar een werkelijke verkoop kan nog wel een paar jaar op zich laten wachten. Steekt u in die tussentijd nog geld in uw bedrijf of juist niet? Dit hangt af van een heleboel factoren. Een strategische investering kan veel geld opleveren bij de uiteindelijke verkoop.

Een goede financiële planning is belangrijk voor uw toekomst. In een financiële planning worden verschillende scenario’s doorgerekend. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld bekijken wat de financiële consequenties zijn na verkoop van uw onderneming. Wat is het inkomen en het vermogen dat overblijft na verkoop. Bij het vrijkomen van vermogen spelen in veel gevallen dezelfde vraagstukken. Zo is het vaak de primaire wens minimaal te kunnen voorzien in het inkomen. Afhankelijk van de oudedagsvoorzieningen spelen vraagstukken zoals het beheren en in stand houden van het vermogen een rol. Hierover spreken wij graag met u.

Of u nu een eenmanszaak overdraagt of een reeks van bv’s: juridische en fiscale aspecten spelen altijd een belangrijke rol. De wijziging van de juridische structuur van uw bedrijf kan soms grote fiscale voordelen opleveren. Begin daar op tijd mee, want er kunnen wettelijke termijnen gelden van soms wel een aantal jaren. Als u uw onderneming overdraagt, dan ziet de Belastingdienst dit als ‘staking’ van uw onderneming. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over de winst die u maakt. Misschien zijn er nog meer fiscale voordelen die u kunt gebruiken. Bespreek uw plannen daarom vroegtijdig met een specialist.

Gezamenlijk taxeren
Bij opvolging binnen de familie ligt de uiteindelijke verkoopprijs vaak lager dan bij verkoop aan derden. U gunt uw kind als opvolger een boterham met beleg. Kijk daarbij wel uit dat u zelf voldoende overhoudt. Bedenk daarbij ook dat eventuele andere kinderen worden benadeeld als er een lagere verkoopprijs wordt verkregen. Bij een familieoverdracht is het verstandig een taxatie te laten doen die wordt afgestemd met de Belastingdienst. De insteek is daarbij of de prijs niet te laag is. Als u het bedrijf aan de kinderen overdraagt tegen een prijs die niet marktconform is, wilt u natuurlijk ook voorkomen dat uw opvolger schenkingsrechten moet betalen. Stem de waarde van uw bedrijf af met de Belastingdienst. Zo voorkomt u onduidelijkheden en fiscale problemen. Kies voor een gecertificeerd taxateur van Leyten & Van der Linde die kennis heeft van de markt voor grond en gebouwen. Wij hebben de nodige ervaring in het dealen met de fiscus.

In de agrarische sector zijn er concrete acties nodig, zoals de registratie bij Dienst Regelingen van de overdracht van UBN’s, toeslagrechten, natuursubsidies, percelen en dierrechten, soms met soms zonder bijbehorende locatie. Voor melkquotum geldt dat er een afzonderlijke melding bij Productschap Zuivel moet worden gedaan. Voor dergelijke overdrachten bestaan specifieke formulieren.

Houdt in verband met de data voor de afzonderlijke overdrachten rekening met:

1. UBN: het moment van wijziging houderschap van vee is bepalend;
2. Toeslagrechten: uiterlijk 31 maart van het jaar waarin de verkrijger ze moet kunnen benutten;Percelen:peildatum 15 mei bepaalt de mestplaatsingsruimte en benutting toeslagrechten. Voor de overdrager die derogatie toepast is van belang van 15 mei t/m 15 september aan de eis van 70% gras te blijven voldoen.
3. Afzonderlijke melding van overdracht van percelen is niet nodig tussen 1 november en 15 mei (kan bij volgende Gecombineerde Opgave);
4. Dierrechten en/of locaties met stallen: voor einde kalenderjaar waarin verkrijger ze moet kunnen benutten;
5. Melkquotum: voor 16 januari van het melkjaar waarin verkrijger het moet kunnen benutten.
6. Bij het overdragen van een mestopslag gelden de regels voor mesttransport.
7. Derogatie kan niet worden overgedragen aan het afgesplitste bedrijf.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen met uw accountant. Wanneer u naar aanleiding van dit artikel verder wilt praten, neemt u dan gerust contact op met Leyten & Van der Linde, Rentmeester en Makelaardij BV,
telefoonnummer: 0321 - 388 790.

Publicatiedatum: 23-01-2015