Toeslagrechten in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid en de gecombineerde opgave 2014 en de gevolgen voor de toekomst.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

In de afgelopen maanden is er meer duidelijk geworden over de invulling van het nieuwe GLB. In dit jaar (2014) wordt de referentie bepaald van de bruto waarde van de toeslagrechten. De peildatum voor deze referentie is 15 mei 2014. Deze referentie bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van de betalingen tot en met 2018. De referentie kan tot en met 31 maart 2014 worden beïnvloed door de aankoop of verkoop van toeslagrechten.

Let op: een tijdige melding uiterlijk 31 maart 2014 is bij RVO noodzakelijk.

Voorwaarden

Om rechtstreeks in aanmerking te komen voor nieuwe betalingsrechten, moet een aanvrager voldoen aan de entree eisen. De aanvrager moet een ‘actief landbouwer’ zijn met een KVK nummer en in 2013 toeslagrechten uitbetaald hebben gekregen. Uiteraard moet er in 2015 subsidiabele landbouwgrond in gebruik zijn om betalingsrechten aan te kunnen vragen.

Private overeenkomsten

(Ver) huur van grond in 2014 is in principe geen probleem voor het nieuwe GLB. Het is natuurlijk wel van belang dat u alle toeslagrechten in 2014 kunt benutten. Bij verhuur van toeslagrechten is het van belang op te letten of de rechten in 2015 de juiste tenaamstelling hebben.

Het ministerie van Economische Zaken is voornemens het werken met ‘private overeenkomsten’ in 2015 toe te staan. Hiermee kunnen verhuurde hectares voor de vaststelling van het aantal nieuwe rechten in 2015 meetellen bij de eigenaar in plaats van bij de gebruiker van de grond. De gebruiker kan daarbij de gronden meetellen voor de Meststoffenwet.

Het voordeel van deze werkwijze is dat in de toekomst, bij einde van de huursituatie vóór 2019, geen verrekening van het compensatiedeel hoeft plaats te vinden.

Voorbeeld van aankoop toeslagrechten

Om u een beeld te geven van de toekomstige uitbetalingen is er een berekening gemaakt van een voorbeeldbedrijf.
In de berekening is de aankoop van vijf toeslagrechten berekend. De gehanteerde getallen zijn indicatief. Om een juist beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie is het raadzaam om de berekening op te stellen met uw eigen bedrijfsgegevens. Wij bemiddelen graag voor u bij de aan- of verkoop van toeslagrechten.

Laat een berekening maken

Bent u benieuwd hoe de toekomstige uitbetalingen er voor uw bedrijf uit gaan zien of twijfelt u eraan of u aan de entree eisen voldoet? Laat een berekening opstellen om uw toekomstige uitbetalingen te kennen. Voor de berekening is een bouwplan van 2015 nodig en een opgave van het huidig aantal toeslagrechten ( exclusief gehuurde rechten) met de gemiddelde bruto waarde per toeslagrecht.

Gecombineerde opgave

Vanaf 1 april tot en met 15 mei 2014 is het weer mogelijk om de gecombineerde opgave in te dienen. Via deze opgave is het weer mogelijk om diverse subsidies aan te vragen.
Let op: De opgave heeft invloed op toekomstige uitbetalingen. Voorkom dat u gekort wordt op uw rechten.
Via de onderstaande link kunt u meer informatie vinden: http://www.flynth.nl/Specialisaties/Agro-sector/Gecombineerde-Opgave.aspx

Wanneer u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met Aalt van Triest van Flynth op 0321-385252 of aalt.vantriest@flynth.nl

Voorbeeld van aankoop toeslagrechten bekijken

Publicatiedatum: 23-01-2015