Verruiming termijn artikel 13 WBR bij verkrijgingen vanaf 1 september 2012 tot 1 januari 2015

Tot 1 september 2012 was er (gedurende een periode van 6 maanden) in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer een tegemoetkoming opgenomen voor de verschuldigde overdrachtsbelasting, zulks wanneer er sprake was van de verkrijging van een onroerende zaak die de verkoper (dan wel diens rechtsvoorganger) binnen een periode van 6 maanden daarvoor zelf had verkregen. Om de huidige stagnerende vastgoedmarkt tegemoet te komen, heeft het kabinet te kennen gegeven om deze termijn van 6 maanden tijdelijk te gaan verruimen tot 36 maanden, zulks uitsluitend indien de vorige verkrijging heeft plaatsgevonden op of na 1 september 2012 en de verkrijging heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2015.
De hiervoor benodigde wetswijziging is opgenomen in het Belastingplan 2013. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal deze wetswijziging formeel gezien pas in werking treden op 1 januari 2013 en zal deze terugwerken tot en met 1 september 2012. Hierop vooruitlopend heeft de staatssecretaris van Financiën reeds op 31 augustus 2012 bij beleidsbesluit goedgekeurd dat de termijn van artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, wordt verruimd van 6 naar 36 maanden indien de vorige verkrijging op of na 1 september 2012 en voor 1 januari 2015 heeft plaatsgevonden. Kort gezegd houdt het dus in dat als een onroerende zaak in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van deze onroerende zaak door een ander binnen 36 maanden 'slechts' over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Van Dijk De Jongh Notarissen en Estate Planners te Dronten, onderdeel van Flevium Notariaat. www.flevium.nl

Publicatiedatum: 23-01-2015