Waterschapsverkiezingen

Het waterbeheer speelt een grote rol in de landbouwproductie. Niet alleen voor wat betreft de beschikbaarheid en de kwaliteit van het water zelf, maar ook door de invloed die het waterbeheer heeft op de kwaliteit van de bodem. Voor de landbouw is het daarom zaak om goed vertegenwoordigd te blijven in het waterschap. Vergeet u daarom niet uw stem uit te brengen voor de verkiezingen van het waterschap.

Publicatiedatum: 26-03-2015