Taxaties

Sinds de invoering van het NRVT register, het Centrale Register voor gekwalificeerde Vastgoedtaxateurs, zijn onze taxateurs ook hierin geregistreerd.
Zij taxeren volgens de Nederlandse en Europese taxatiestandaard en mede door hun goede kennis van de Agrarische sector voldoen de taxatierapporten aan de
eisen die door de opdrachtgevers worden gesteld.

Neemt u gerust contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0321 -388 790 of met één van onze taxateurs voor meer informatie of het maken van een afspraak.